26.11.2020

Na czym polega najem okazjonalny w Bydgoszczy?

Najem okazjonalny to instytucja, która choć funkcjonuje już od dobrych kilku lat, wciąż jest mało popularna i nadal nie wszyscy wiedzą, na czym ona polega. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczący najmu okazjonalnego mieszkania w Bydgoszczy.

Dawid Płociński

Najem okazjonalny to instytucja, która choć funkcjonuje już od dobrych kilku lat, wciąż jest mało popularna i nadal nie wszyscy wiedzą, na czym ona polega. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić najważniejsze kwestie dotyczący najmu okazjonalnego mieszkania w Bydgoszczy.

Najem okazjonalny w Bydgoszczy – czym jest?

Najem okazjonalny to instytucja, która weszła do porządku prawnego w 2010 r., a jej zasady określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Taka forma najmu dotyczy tylko mieszkań będących własnością prywatną i zarezerwowana jest jedynie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Ponadto umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. W porównaniu do zwykłego wynajmu mieszkania w Bydgoszczy, umowa najmu okazjonalnego jest dużo bardziej rozbudowana i wymaga wizyty u notariusza. Wiele osób obawia się tej formy prawnej, ponieważ panuje przekonanie, że instytucja ta niemal w całości znosi prawa najemcy wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy te obawy są słuszne? Jakie zapisy można znaleźć w umowie o najmie okazjonalnym?

Najem okazjonalny a umowa

Umowa najmu okazjonalnego mieszkania w Bydgoszczy zakłada dopełnienie szeregu dodatkowych formalności. Należy do niej załączyć:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opuszczenia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu;
  • wskazanie innego lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w razie wykonania egzekucji;
  • oświadczenie właściciela lokalu zastępczego, o którym mowa powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy; na żądanie wynajmującego załącza się również oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

W praktyce to właśnie te poświadczone notarialnie dokumenty dają wynajmującemu mieszkanie w Bydgoszczy możliwość szybkiego i zgodnego z prawem przeprowadzenia eksmisji lokatora nielegalnie zajmującego lokal, np. wykorzystującego lokal niezgodnie z umową, nieuiszczającego należytych opłat bądź już po wygaśnięciu umowy najmu. Warto przy tym dodać, że licząc od dnia rozpoczęcia najmu, wynajmujący w ciągu 14 dni musi zgłosić zawarcie umowy do urzędu skarbowego.

Najem okazjonalny a eksmisja

W przypadku standardowej umowy najmu jej skuteczne wypowiedzenie bądź upłynięcie terminu obowiązywania tak naprawdę nie dają wynajmującemu możliwości egzekwowania swoich praw. Jeżeli lokator mimo zaistnienia okoliczności obowiązujących go do opuszczenia lokalu nadal go zajmuje, konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego, które zwykle bardzo długo trwa i wiąże się z wysokimi stratami finansowymi po stronie wynajmującego. Instytucja najmu okazjonalnego w dokładny sposób określa te kwestie, zabezpieczając prawa obu stron umowy.

W przypadku najmu okazjonalnego mieszkania w Bydgoszczy w sytuacji wygaśnięcia prawa do jego zajmowania, wynajmujący powinien doręczyć najemcy żądanie opróżnienia mieszkania. W żądaniu należy przede wszystkim podać przyczyny ustania prawa, a także wskazać termin nie krótszy niż 7 dni do opuszczenia lokalu. Jeżeli najemca nie zastosuje się do żądania, wówczas wynajmujący ma możliwość złożenia wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego. Sąd w ciągu kilku dni rozpatruje wniosek, a następnie zostaje uruchomiona procedura eksmisji.

Najem okazjonalny mieszkania w Bydgoszczy a obawy najemców

Instytucja najmu okazjonalnego budzi szereg obaw przede wszystkim wśród najemców. Czy słusznie? Zdecydowanie nie. Ten rodzaj najmu mieszkania w żaden sposób nie zmienia sytuacji najemcy pod warunkiem, że wywiązuje się ze wszystkim zobowiązań. Jedynym ograniczeniem jest w zasadzie tylko czas trwania umowy, choć w praktyce rzadko się zdarza, by umowa najmu była zawierana na dłużej niż 10 lat. Ponadto wskazuje się, że pewną niedogodnością dla najemcy może być konieczność wskazania innego lokalu w przypadku przeprowadzenia się na skutek utraty podstawy prawnej do zajmowania mieszkania będącego przedmiotem umowy.

Jednak trzeba raz jeszcze podkreślić, że najemcy nie muszą obawiać się nieoczekiwanej eksmisji czy innych niedogodności. Jeśli tylko korzystają z lokalu zgodnie z przeznaczeniem i terminowo regulują należne opłaty, ich interesy są w pełni chronione.

Najnowsze artykuły

Bądź na bieżąco z rynkiem, a także poszerzaj swoją wiedzę na temat branży nieruchomości.
16.12.2022

Czyżkówko – czy warto kupić mieszkanie w tej dzielnicy?

Poszukując mieszkania na sprzedaż w zachodniej części Bydgoszczy, warto zwrócić uwagę na dzielnicę Czyżkówko. Ta lubiana przez Bydgoszczan, otoczona zielenią okolica przyciąga przytulnymi i nowoczesnymi lokalami mieszkalnymi. Co jeszcze ma nam do zaoferowania osiedle?

09.12.2022

Cztery cechy idealnego mieszkania na wynajem

Niezależnie od tego, czy mowa o lokalu dla studenta, małżeństwa czy rodziny z dziećmi, nieruchomość powinna spełniać pewne warunki. Oto kilka najważniejszych cech idealnego mieszkania na wynajem w Bydgoszczy!

02.12.2022

Na co zwrócić uwagę szukając mieszkania dla rodziny z dzieckiem?

Mieszkanie dla rodzin z dziećmi powinno spełniać pewne warunki, które często nie dotyczą mieszkań dla par lub singli. Na co zwrócić szczególną uwagę gdy poszukujesz takiego lokalu?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK