24.07.2020

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy – co warto wiedzieć?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy to jedna z ważniejszych spraw, o której należy pamiętać przy przekazaniu nieruchomości kupującemu. Zastanawiasz się dlaczego warto spisać protokół zdawczo-odbiorczy i jakie informacje należy w nim zawrzeć? Już spieszymy z odpowiedzią!

Dawid Płociński

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy to jedna z ważniejszych spraw, o której należy pamiętać przy przekazaniu nieruchomości kupującemu. Zastanawiasz się dlaczego warto spisać protokół zdawczo-odbiorczy i jakie informacje należy w nim zawrzeć? Już spieszymy z odpowiedzią!

Protokół zdawczo-odbiorczy – co to jest i dlaczego warto go spisać?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy to dokument mający na celu zabezpieczenie interesów sprzedającego i nabywcy. Można go sporządzić na każdym etapie transakcji, jednak trzeba podkreślić, że moment ten wpływa zarówno na zawartość protokołu, jak i późniejsze, ewentualne roszczenia ze strony nowego właściciela nieruchomości. Wskazuje się, że najlepiej go sporządzić jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Dlaczego? Protokół-zdawczo odbiorczy stanowi podstawę ewentualnych roszczeńjeżeli sprzedawca mieszkania w Bydgoszczy, mimo wcześniejszych ustaleń, nie dopełni określonych czynności, np. nie naprawi usterek czy przekaże lokal w stanie surowym, choć miał w nim pozostawić określone sprzęty. Ponadto w trakcie podpisania aktu notarialnego kupujący nieruchomość w Bydgoszczy oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i technicznym mieszkania, co wiąże się z niemożnością wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie już po zawarciu umowy i podpisania aktu. Trzeba jednak podkreślić, że spisanie protokołu nie jest wymagane prawem, jednak jego sporządzenie i podpisanie przez obie strony pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów, nieporozumień i nieścisłości w momencie przekazania nieruchomości.

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dowód potwierdzający ustalenia poczynione w trakcie rozmów między sprzedającym a kupującym, dlatego powinien być sformułowany jasno i precyzyjnie, by w przypadku ewentualnych problemów czy roszczeń nie budził żadnych wątpliwości natury prawnej. Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości na sprzedaż w Bydgoszczy należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji. Jakie informacje należy zawrzeć w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu mieszkalnego?

 • Dane kupującego i sprzedającego tj. imię, nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego.
 • Dane kontaktowe zbywcy i nabywcy tj. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Dokładna data i miejsce spisania protokołu.
 • Dokładny adres mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczyktórego dotyczy protokół, wraz ze wskazaniem jego metrażu i pomieszczeń przynależnych do lokalu, np. garażu czy komórki lokatorskiej.
 • Wskazanie w treści zawartej umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego, jeśli protokół został sporządzony po zakończeniu transakcji.
 • Stan techniczny sprzedawanej nieruchomości, tj. stan ścian, podłóg, okien, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
 • Wyposażenie mieszkania, czyli wymienienie wszystkich mebli i sprzętów, które mają pozostać w lokalu mieszkalnym.
 • Dokładny odczyt aktualnego stanu liczników energii elektrycznej, gazu i wody spisany w momencie przekazywania mieszkania, co jest niezbędne dla przyszłych rozliczeń z dostawcami mediów.
 • Dokumentacja fotograficzna w formie papierowej lub cyfrowej przedstawiająca zarówno cały lokal, jak i poszczególne elementy wyposażenia.
 • Liczba przekazanych kompletów kluczy do mieszkania z określeniem ich przeznaczenia: do lokalu, piwnicy, skrzynki pocztowej, wiaty śmietnikowej itd.
 • Kod do domofonu.
 • Podpis sprzedającego i kupującego.

Protokół przekazania mieszkania stanowi zabezpieczenie stron przed potencjalnymi roszczeniami, nieporozumieniami czy sporami dotyczącymi wad wykrytych po transakcji kupna sprzedaży, dlatego warto zadbać o jego staranne, rzetelne i szczegółowe sporządzenie.

Najnowsze artykuły

Bądź na bieżąco z rynkiem, a także poszerzaj swoją wiedzę na temat branży nieruchomości.
22.07.2022

Dlaczego warto kupić mieszkanie na Osowej Górze?

Poszukując mieszkania w Bydgoszczy, warto zwrócić uwagę na osiedle Osowa Góra. To miejsce otoczone naturą, dające mieszkańcom wiele możliwości. Co dokładnie wyróżnia tę wdzięczną bydgoską dzielnicę i dla kogo okaże się ona dobrym miejscem zamieszkania?

06.07.2022

Mieszkania na sprzedaż w Bydgoszczy – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Podczas poszukiwań nieruchomości w głowie każdego z nas rodzi się mnóstwo wątpliwości. Oto kilka z najczęściej zadawanych pytań dotyczących mieszkań na sprzedaż w Bydgoszczy!

04.07.2022

Czym jest rentowność najmu nieruchomości?

Rentowność najmu pomaga ocenić rentowność danej inwestycji. Dzięki temu jeszcze przed kupnem mieszkania w Bydgoszczy, jesteśmy w stanie oszacować zyski i straty związane z tak ważnym zakupem. Czym dokładnie jest rentowność najmu i w jaki sposób można ją obliczyć?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK