03.04.2020

Umowa najmu mieszkania w Bydgoszczy – czego nie może w niej zabraknąć?

Posiadasz mieszkanie do wynajęcia w Bydgoszczy, a może poszukujesz dla siebie lokum? Prędzej czy później staniesz przed zadaniem przygotowania bądź podpisania umowy najmu nieruchomości w Bydgoszczy. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i czego nie może w niej zabraknąć.

Dawid Płociński

Posiadasz mieszkanie do wynajęcia w Bydgoszczy, a może poszukujesz dla siebie lokum? Prędzej czy później staniesz przed zadaniem przygotowania bądź podpisania umowy najmu nieruchomości w Bydgoszczy. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i czego nie może w niej zabraknąć.

Umowa najmu – nieruchomość w Bydgoszczy

Art. 659 kodeksu cywilnego stanowi, że stosunek najmu zawiązywany jest na podstawie umowy, której strony to wynajmujący i najemca. Obowiązkiem wynajmującego jest oddać najemcy przedmiot umowy na czas określony bądź nieokreślony. Najemca musi z kolei wywiązać się z obowiązku zapłaty czynszu w kwocie ustalonej z wynajmującym.

Umowa najmu nieruchomości w Bydgoszczy – ustnie czy na papierze?

Umowa najmu powinna zostać zawarta na piśmie. Forma ustna może mieć zastosowanie w przypadku, gdy najem nie będzie trwał dłużej niż rok. W braku zawarcia umowy w formie pisemnej, domniemane jest zawarcie jej na czas nieokreślony. Warto jednak zadbać o to, aby umowa najmu nieruchomości w Bydgoszczy zawarta była w formie pisemnej. Będziemy wówczas mieć pewność, że nic nie zmieni się bez naszej wiedzy. Dzięki temu będziemy mogli w spokoju cieszyć się nowym mieszkaniem na wynajem w Bydgoszczy.

Dane stron

Ważne aby w umowie najmu mieszkania w Bydgoszczy znalazły się dane obu stron. Dobrze jest podać numery PESEL oraz numery i serie dowodów.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy najmu będzie oczywiście mieszkanie w Bydgoszczy. Musimy jednak zadbać, aby taki zapis znalazł się w umowie. Przedmiot ten musi być jak najdokładniej scharakteryzowany. Należy podać adres mieszkania, liczbę pomieszczeń i powierzchnię lokalu. Jeśli lokal posiada Księgę Wieczystą, informacja taka również powinna znaleźć się w umowie. Można również zadbać o przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który zawierałby spis wyposażenia i stan mieszkania na wynajem w Bydgoszczy, dzięki czemu łatwiejsze będzie rozliczenie kaucji.

Daty i terminy

Ważnym elementem umowy, oprócz określenia stron, jest określenie czasu obowiązywania umowy wynajmu nieruchomości w Bydgoszczy. Oczywiście umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony. Wówczas obowiązujący okres wypowiedzenia precyzuje kodeks cywilny. Korzystniejsze, zwłaszcza z punktu widzenia wynajmującego, będzie jednak zawarcie umowy na czas określony. Zabezpieczy to jego interesy, gdyż umowę taką trudniej jest wypowiedzieć.

Oprócz tego, datą, której nie może zabraknąć na umowie najmu mieszkania w Bydgoszczy, jest data (i miejsce) jej zawarcia.

Opłaty

Niezbędnym elementem umowy najmu mieszkania w Bydgoszczy będzie informacja o wysokości czynszu. Istnieje możliwość rozliczenia ryczałtowego, czyli opłaty stałej, rozliczenia ryczałtowego powiększonego o liczniki lub rozliczenie w oparciu o kwotę czynszu plus opłaty. W umowie należy sprecyzować termin i sposób uiszczania należności przez najemcę.

Prawa i obowiązki

Umowa powinna też określać prawa i obowiązki najmującego mieszkanie w Bydgoszczy. Warto postarać się zawrzeć w umowie wszystkie ważniejsze kwestie dotyczące oddania lokalu w ręce najemcy. Jeśli zapisy umowy nie wydają nam się wystarczające i mamy jeszcze pewne wątpliwości, warto wyjaśnić je przed podpisaniem dokumentu. Dokładne określenie zasad najmu pozwoli obu stronom spać spokojnie i zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów

Najnowsze artykuły

Bądź na bieżąco z rynkiem, a także poszerzaj swoją wiedzę na temat branży nieruchomości.
17.12.2021

Jak dobrze zaaranżować mieszkanie pod wynajem?

Urządzając mieszkanie do wynajęcia w Bydgoszczy, można zrobić to na kilka różnych sposobów. Dużo zależy od tego, komu zamierzamy je wynajmować – studentom, pracownikom czy też rodzinom z dziećmi. Jedni decydują się na całkiem pustą przestrzeń, inni na tę w całości wyposażoną. Jakie zatem mamy możliwości?

10.12.2021

Bańka cenowa a zakup nieruchomości

Ceny nieruchomości w Polsce rosną z miesiąca na miesiąc – w stosunku do roku 2019 są one znacznie wyższe. Mowa tutaj nie tylko o samych domach i mieszkaniach, ale również gruntach pod ich budowę. Można śmiało powiedzieć, że w ciągu dwóch ostatnich lat w naszym kraju rozwinęła się bańka cenowa. Czym właściwie ona jest i jaki ma wpływ na ceny kupna nieruchomości?

01.12.2021

Na co zwrócić uwagę przy kupnie lub wynajmie lokalu użytkowego?

Decydując się na kupno lub wynajem lokalu użytkowego w Bydgoszczy, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. To ważny krok dla każdego przedsiębiorcy, dlatego ważne jest, aby mieć co do danej nieruchomości stuprocentową pewność. Co konkretnie powinniśmy sprawdzić zanim ją wynajmiemy lub kupimy?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK